Изберете спътник в живота

Изберете спътник в живота

Изхождайки от първичното възвишено отношение към брака и жената, истинския мюсюлманин не се увлича по – тези неща, които показват много от съвременните момичета. Него може да го привлече съвършенната личност на момичето-мюсюлманка, и затова той няма проблем с избора на жена, търси момиче, което украсява себе си с високи ислямски качества, и която може да му осигури стабилен и приятен съпружески живот.

Пратеника на Аллах, с.а.в е казал: «Човек избира жена по-четири критерий: заради богатството,заради рода й, заради красотата й,и заради религията й. Избери тази, която е с най – добра религия».

Също така в много хадиси се съобщава, че Пратеника на Аллах, с.а.в подчертал, че красотата се отнася към числото на основните свойства, които мъжът желае да види в праведната жена наред с необходимите нравствени качества, от което следва че, необходимостта от една не елиминира другите, така пророка с.а.в, е казал: «Не ви ли казах, коя жена е най – добра? Това е благочестивата жена, когато я погледнеш–да се радваш, когато и кажеш кое е правилно, тя проявява покорност, а каквото и оставиш – съхранява го».

Също така, жената трябва да притежава благонравие, т.е. ако жената се окаже не сдържана на език и неблагодарна, то вредата й е по – голяма от ползата. Желателно е също, невестата да бъде целомъдрена. Тя трябва да бъде с добър произход. Ако тя е от религиозно и праведно семейство, това ще и позволи правилно да възпита своите собствени деца.

Когато трябва да омъжим момиче, то трябва да обърнем внимание на качествата на мъжа и да не я даваме за мъж , който е известен със лошия си нрав или е маловярващ. Или пък за мъж – несправедлив , нечестив, привърженик на нововъведения в религията или такъв, който е склонен към употреба на вино и друг алкохол, то той е извършил престъпление против своята религия и ще си навлече гнева на Аллах с.т за това, че не е изпълнил своя дълг по отношение към кръвните роднини и е направил лош избор. Един човек казал на ал-Хасан ал-Басри: «За моята дъщеря идваха няколко човека, за кого от тях да я омъжа?» той казал: «За този, който се страхува от Аллах, той ще я обича и уважава, дори да я възненавиди, няма да я обиди ».

Към числото на критериите, които следва да отчетем, се отнася не само богобоязънта, но и произхода, положението в обществото, а също професията и образованието. Учените считат, че жената следва да встъпи в брак с този, чийто статус (положение) е равнозначен на нейния статус или по-висок, а мъжете – с тези, чийто статус е равнозначен или по – нисък.

Това се обяснява с факта че, статуса на жената и децата зависят от статуса и положението, заемано от мъжа. Ако жена се омъжи за мъж стоящ по – ниско от нея по статус, тя може да изпита разочарование и да съжалява за изгубения си статус, а това може да повлияе на стабилността на семейните отношения.

И така, Исляма разглежда брака като много сериозна и отговорна задача,над която ние всички трябва да се замислим,защото сме отговорни пред нашият велик Господар – Алах с.т. И нека Той с.т бъде наш наставник§

Advertisements

2 comments on “Изберете спътник в живота

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s