Молитвата e здраве

Молитвата e здраве

„И рече вашият Господ: “Зовете Ме, и Аз ще ви откликна! Онези, които от високомерие не Ми служат, ще влязат в Ада унизени!”” (Сура Га, 60)

Според Корана молитвата, чието значение е „призив, обръщение, молба, търсене на помощ”, е начинът, по който човек се обръща искрено към Аллах и търси помощ от Него, Всемогъщият, Състрадателният и Милостивият, със знанието, че е подчинено на Него същество. Боледуването е един от тези моменти, в които човек усеща най-добре тази зависимост, и се сближава с Аллах. Нещо повече, боледуването е изпитание, което съдържа множество мъдрост, случва се единствено по Негова воля и е предупреждение, което напомня на хората краткотрайността и несъвършенството на този живот, а и също така е източник на възнаграждение в Отвъдното за проявеното търпение и покорност.

Тези, които не вярват, от друга страна пък си мислят, че начинът да оздравеят са единствено докторите, лекарствата или напредналите технологични възможности на съвременната наука. Те никога не си и помислят, че Аллах е този, Който кара телесните им системи да функционират правилно, когато са здрави, или пък Който сътворява лекарствата и докторите, когато са болни. Много от тях се обръщат към Аллах само когато се уверят, че докторите и лекарствата не са достатъчни. Хората изпаднали в това положение търсят помощ единствено от Аллах, осъзнавайки, че само Той може да ги спаси от тези трудности. Аллах е разкрил този начин на мислене в един айят така:

„И ако беда засегне човек, той Ни зове на хълбок или седнал, или прав. А щом снемем от него бедата му, отминава, сякаш не Ни е зовял заради бедата, която го е засегнала. Така бе разкрасено за престъпващите онова, което вършат.” ( Юнус, 12)

Човек обаче дори и когато е в добро здравословно състояние, не е в беда или затруднение трябва да се моли и да отдава благодарност на Аллах за удобството, доброто здраве и всички останали блага, с които Той го е дарил.

Една много важна страна на молитвата е следната: Наред със словесната молитва, от голямо значение за човек е също така да полага усилия, с което да осъществи и своята молитва чрез действие. Молитва чрез действие означава правене на всичко възможно за постигане на определено желание. Например освен извършването на молитва един болен човек трябва също така да посети доктор-специалист, да взима лекарствата, които ще са му от полза, и да получи болнично лечение ако е необходимо или пък друга форма на специална грижа. Това е така, тъй като Аллах е свързал всичко, което се случва на този свят, със специални причини. Всичко на Земята и във Вселената се случва съобразно с тези причини. Ето защо човек трябва да предприеме необходимите мерки съгласно с тези причини, но знаейки, че Аллах е този, Който ще ги направи ефективни, със смиреност, покорство и търпение да очаква резултат от Него.

Примери за молитви споменати в Корана са:

„И [спомени] Айюб, който призова своя Господ: “Засегна ме беда, а Ти си Най-Милосърдният от милосърдните.” И му откликнахме Ние, и премахнахме бедата му, и възстановихме семейството му, и го удвоихме ­ милост от Нас и напомняне за покланящите се.” (Анбиа, 83-84)

„И [спомени Юнус-] човека в кита, който отиде разгневен и мислеше, че Ние не ще го притесним. И извика в тъмнините [в корема на кита]: “Няма друг бог освен Теб! Пречист си Ти! Наистина бях несправедлив.” И му откликнахме Ние, и го спасихме от скръбта. Така спасяваме вярващите.” (Сура Анбиа, 87-88)

„И спомени [Закария], който призова своя Господ: “Господи, не ме оставяй сам! Ти си Най-добрият наследник.” И му откликнахме Ние, и му дарихме Яхя, и за него поправихме съпругата му. И те се надпреварваха в добрините, и Ни зовяха с копнеж и боязън. И бяха смирени пред Нас.” (Анбиа, 89-90)

„И Нух Ни призова. И как прекрасно откликваме!” ( Саф, 75)

Както вече казахме молитвата не трябва да бъде само за намаляване на болестите или другите земни проблеми. Един искрен вярващ трябва винаги да се моли на Аллах и да се примирява с всичко, което му се случва. Фактът, че ползите от молитвата, които са разкрити в множество айяти на Корана, са научно приети днес още веднъж разкрива чудната същност на Корана.

„И когато Моите раби те питат за Мен ­ Аз съм наблизо, откликвам на зова на зовящия, когато Ме позове. Нека и те Ми откликнат, и нека вярват в Мен, за да се напътят!” ( Бакара, 186)

Eжедневният въпрос на мюсюлманина

1. Съблюдаваш ли колективната молитва в джамията?

2. Прочел ли сте днес нещо от книгата на Аллах?

3. Редовно ли помниш Аллах и извършваш ли допълнителни намази (сунна) заедно със задължителните молитви?

4. Съблюдаваш ли всички религиозни закони след молитва, пред-и след нея?

5. Бил ли си днес истинно покорен в извършването на молитва и замислял ли си се над това, което си говорил?

6. Спомни ли си за смъртта и гроба?

7. Спомни ли си за последния ден и ужасите му ?

8. Поиска ли три пъти от Аллах, да те дари с дженнет?

9. Поиска ли три пъти от Аллах,да те защити от наказанието в Огъня?

10. Прочел ли си нещо от хадисите на Посланника на Аллах с.а.в?

11. Помисли ли затова, че трябва да страним от лошите хора, грешниците?

12. Опита ли да избегнеш излишния смях и развлечения?

13. Плака ли днес от свещен трепет пред Всевишния Аллах?

14. Извърши ли сутрешната и вечерната необходима ду’а (молба)?

15. Поиска ли прошка от Аллах днес за извършените прегрешения?

16. Поиска ли от Аллах, да укрепи твоето сърце, в неговата религия?

17.Възползва ли се от тези часове, когато се дава безмерна благодат от Аллях, и той отговаря на своите раби. Обърна ли се към него именно в тези часове?

18. Закупихте ли си новата книга за исляма, за научаване на допълнителни познания за своята религия?

19.Поиска ли прошка за вярващите мъже и жени, защото това е добро дело за всеки мюсюлманин и мюсюлманка (Хадис ат-Тирмизи „Ал-Кабир“)?

20. Исказали възхвала към Всевишния Аллах за това, че ни е дарил с най-прекрасното- Исляма?

21. Възхвали ли Аллах с.т за милостта, низспосланна на теб –за възможността да чуваш,виждаш, чувстваш, и т.н други блага?

22. Направи ли днес дарение в полза на бедните и нуждаещите се?

23. Освободил ли си се от своя личен гняв и опита ли да се опазиш от гнева на Всевишния Аллах?

24. Не попадна ли във високомерие и гордост?

25. Посетил ли си свой брат по вяра?

26. Призовава ли към покорност към Всевишния Аллах своето домочадие, роднините и братята, съседите и тези, с които подържаш връзки?

27. Беше ли добър към своите родители?

28. Каза ли когато те стигна нещастие: «Наистина, всички ние принадлежим на Аллах, и към Него ще се завърнем »?

29. Отправихте ли днес към Аллах с.т следната дуа: «О, Аллах, опази ме и ме приобщи към теб със вярващите, и прости на мен, ако съм извършил, нещо неволно ». Този, който се обърне към Аллах с тази дуа, той, по думите на Пророка (мир и благослов за него), Аллах го избавя от големите и малки съдружения.

30. С добро ли се обръщаш към своите съседи?

31. Очистил ли си своето сърце от високомерие, двуличие, злоба и завист?

32. Очистил ли си своя език от лъжи, хули, сплетни, пререкания и раздор?

33. Бил ли си праведен пред Аллах в своята заработка, храна, напитки и облекло?

34. Отправяш ли ти към Владетеля, своето истинно покаяние по-всяко време за всички твои прегрешения и лоши постъпки?

Advertisements

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s