Лекции на Ахмед Дидат

Защо съм длъжен да приема Исляма?

Аллах с.т казва: «О, хора, служете на своя Господ, който е сътворил вас и онези преди вас, за да се предпазите» (сура «Кравата»21).

Аллах с.т ние предписал да му се подчиняваме и да му служим и да му се покланяме. Но някой може да каже: « Защо да не му се покланят като юдеи, християни, индуси и т.н? Защо аз не мога да му се покланям в съответствие с моите лични предпочитания?». Аллах отговаря в Корана: «Ислямът е религията при Аллах.» (сура «Семейство на Имран»19).

И Всевишния Аллах казва: «Днес изградих за вас вашата религия и изпълних Своята благодат към вас, и одобрих Исляма за ваша религия.» (сура «Трапезата» 3).

По този начин, Аллах Създателя и Владетеля на вселената,е разяснил, че единствената приета за Него религия — е Исляма. И това е единствения път за постигане на успех и щастие в отвъдния живот.

Но били ли са Авраам, Исмаил, Исаак, Яков и другите заветни пророци юдеи? Бил ли е Исус християнин? Аллах с.т казва: «И когато Иса почувства неверието у тях, рече: “Кои са моите помощници [по пътя] към Аллах?” Неговите ученици рекоха: “Ние сме помощниците [по пътя] на Аллах. Повярвахме в Аллах и свидетелствай, че сме отдадени!” » (сура «Семейство на Имран»52).

Но някои ще кажат: «Аз следвам религията на моите родители. Ако аз приема друга религия, това би било неуважение към тях от моя страна..».
Аллах Всевишния казва: «И когато им се каже: “Следвайте онова, което Аллах е низпослал!” ­ казват: “Не, ще следваме онова, с което заварихме предците си!” Ала нима и ако техните предци не са проумели нищо и не са били напътени (Сура «Кравата» 170).

«Но това ще предизвика недоволство в моето семейство и приятелите ми». Кое е по добро: Те да са недоволни от теб, или Аллах Всевишния да бъде недоволен от теб?

Трябва да разбереш, че в Съдния ден всеки ще бъде питан за своите дела. Никой не може да се скрие, и никой не може да упреква другите за това с което той се е сдобил.

Затова е очевидно, чев Деня на Съда ти ще бъдеш сам: нито твоите родители, нито приятелите ти, нито тези на които си се покланял, освен Аллах, никой не може да ти помогне. Всички те ще бъдат обзети от страх и ще треперят.

Аллах казва: « в Деня, когато мъжът избяга от брат си и от майка си, и от баща си, и от жена си, и от децата си ­ всеки от тях в този Ден ще е зает с дело, което ще го поглъща. » (сура « (АБАСА) » 34-37).

И така, готов ли си за този Ден, той може да е съвсем близо, какво ще кажеш.

Всевишния казва: « Те го виждат далечен. А Ние го виждаме близък. В този Ден небето ще е като разтопена мед и планините ще са като вълна, и не ще пита приятел за приятеля, » («ал-мааридж» 6-11).

Подготви се за този ден,за да не си от губещите.

Advertisements

One comment on “Лекции на Ахмед Дидат

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s