ПОСЛЕДИЦИ ОТ >>>

ЗАБРАВЯНЕТО НА АЛЛАХ

И ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ТОВА


Човек идва на тази земя поемайки отговорност пред своя Създател. С появата си на земята човек понякога не само забравя своята отговорност, но и не съблюдава нормите, възложени му от неговия Творец, а понякога изпада и в още по-тежка заблуда като Го забравя. Подведен от слабостите на душата /нафс/ си, човек се отдалечава от подчинение и служене и по този начин забравя Аллах.

Аллах Азза уа Джале казва:

„И не бъдете като онези,  които забравиха Аллах, – Той ги накара да забравят себе си! Те са нечестивците.“

                                                                                                   /59:19/

 

Колкото повече човек забравя своя Създател, толкова повече отслабва вярата в сърцето му, а тъгата и скръбта му се увеличава, и ако  не спре навреме, ако не си вземе поука от предупрежденията на  Аллах, идва момента, наречен Задгробен живот. Тогава той ще разбере защо е била тъгата в сърцето му, и  какво е пропуснал за Ахирета /Отвъдното/, но вече ще бъде много късно.

По този повод, Аллах Азза уа Джел казва в Ясната Книга:

„А който се отдръпва от моето напомняне, за него има живот в лишения и сляп  ще го подкараме в Деня на възкресението. Ще рече: Господи, защо ме подкара сляп, а бях зрящ?  Ще рече Аллах: Както идваха при теб Нашите знамения, но ги забравяше, така Днес и ти ще бъдеш забравен. И така наказваме всеки, който престъпва и не вярва в знаменията на своя Създател.“                                     

                                                                                        /20:124-128/


Както сами виждате, когато човек забрави Аллах и Той го забравя, и тогава остава лишен от щастието, спокойствието и доброто пребиваване в земния живот и заедно с това ще бъде подложен на жестоко и непоносимо  наказание в отвъдния.

Всъщност човек си мисли, че може да пристъпва нормите на Аллах, да се подиграва с Него, да се подиграва с Исляма, да се присмива на мюсюлманите, да се присмива на покорните и богобоязливите, и накрая пак да е сред печелившите.  Ала не! Защото неговата сила и величие са плод на фантазията му, подкрепени с Шейтански доводи, които пред Аллах са само заблуда и повод да бъде забравен.

Аллах Дж.Дж.казва в Корана:

“ Които се противят на Аллах и на Неговия Пратеник, ще бъдат сломени, както бяха сломени и онези преди тях. Вече низпослахме ясни знамения. А за неверниците има унизително мъчение. Един ден Аллах ще ги съживи всички и ще ги извести за техните дела. Аллах пресметна, а те забравиха. Аллах на всяко нещо е свидетел.“   

/57:5-6/                                                       

Искам накратко да се спра на причините, които ще бъдат повод да забравим Аллах, Той да ни забрави, да пропилеем земния и погубим Ахиретския си живот. И всичко споменато ще бъде актуално в днешното време и общество:


1.        Несериозното отношение към исляма

Ислямската религия е законодателството на Аллах  и е странно как ние, мюсюлманите търсим щастие и изобилие, а в същото време не работим съобразно знаменията на Аллах!

Подиграваме се, вземаме религията за присмех, спокойно пристъпваме забраните и забравяйки Аллах затъваме в най- унизително положение.

Всевишния Аллах казва в Корана:

        „…които взеха своята религия за забавление и за игра, и ги съблазни земният живот. Днес ги забравяме Ние, както и те  забравиха за срещата в този техен Ден, и отхвърлиха Нашите знамения.“

                                                                                 /7:51/

В друг цитат се повелява:

        „И ще се появят пред тях злините, които те извършиха, и ще ги обгради онова, на  което се подиграваха.

        И ще се рече: „Днес ще ви забравим, както и вие забравихте срещата в този свой Ден. Мястото ви е в Огънят и не ще има за вас закрилници. Това е, защото се подигравахте със знаменията  на Аллах и ви изкуси земният живот…“                       

/45:33-35/


2. Следване на Шейтана и отдръпване от споменаването на Аллах

Щейтана има за цел да отдалечава хората от споменаването на Аллах .

Той е готов с цената на всичко да попречи и да възпре човек  от споменаването на Аллах. Но Корана  ни предупреждава и за това:

„Завладя ги шейтана  и ги накара да забравят споменаването на Аллах. Тези са привържениците на шейтана. Но привържениците на шейтана са  губещите.“                                                         

  /58:19/


Когато човек мисли за Аллах, когато езика на раба непрестанно казва „Аллах, Аллах“, тогава можем да бъдем приятели на Аллах, така се постига спокойствие в душата, щастие на земята и благополучие на Ахирета.

Мухаммед /с.а.с./ казва:

„Споменавайте толкова много Аллах, та двуличниците да стигнат до там, че да казват , че сте луди.“       

  /Фейзул Кадир/


Ако погледнем навън това вече го има. Ако един човек истински се страхува от Аллах, ако посещава редовно джамията и е правдив и спазва нормите на Аллах, то този човек в днешно време го наричат луд, терорист. Жената със забрадка, която пази честа и достойнството на семейството си също е луда и старомодна!

Хората в баровете, синовете и дъщерите ни в дискотеката, оприличаването ни с неверниците и западната култура е добре прието, съвременно, модерно и нормално. Но точно тук бъркаме, тук е границата която минавайки, всъщност забравяме Аллах, забравяме сериозността на Исляма, жестокостта на мъченията на Ахирета и най-важното – забравяме за срещата ни с Аллах.

Как един ден ще се оправдаем за неизпълнените молитви, потъпканите права на мюсюлманина, разголените ни дъщери, непокорните ни синове и разбитото ни Ислямско общество?


3.        Оставане под въздействието на заблудата

Когато един човек остане продължително време с земните наслади, мисълта за Ахирета избледнява, докато накрая съвсем се загуби и тогава остава под въздействието на заблудата.

Всевишният Аллах ни  предупреждава и за тази опасност, като казва в Корана:

„Те добре познават земния живот, ала нехаят за отвъдния.“                                                                              

                                                           /30:7/  


За да се освободи от тази заблуда, човек   трябва навреме да се осъзнае, да спре там където е стигнал, да направи теубе /молба за прошка/  и да си спомни за Аллах, за Неговата Книга   и  Пратеник.

Ако не направи това, той ще бъде забравен от Аллах и ще бъде завлечен още по- дълбоко в заблудата си.

Аллах /Дж.Дж./ казва:

„Създадохме за Ада много от джиновете и хората. Имат сърца, с които не схващат, имат очи, с  които не виждат, имат уши, с които не чуват. Те са като добитъка, даже са по-заблудени. Те са нехайните.“                                                          

/7:179/

4. Продължителното извършване на грях

Греха е другото нещо, което кара човек да забрави Аллах и да се отклони от правия път. Изоставянето на греховете е повод Аллах да не ни забравя и да ни благослови с изобилие, щастие  и на двата свята.

Аллах казва  в Ясната Книга:

           „Всеки е заложник на онова, което е придобил, освен владетелите на десницата. В Рая те ще разпитват за престъпниците. „Какво ви отведе в Ада?“ Ще рекат: „Ние не бяхме сред кланящите намаз, и не хранехме нуждаещия се , и затъвахме в празнословие със затъващите, и вземахме за лъжа Съдния ден, докато ни застигна смъртта.“    

/73:38-47/                                                                                                                                                                     

           Нека направим всичко възможно да не забравяме Аллах, така че и Той да не ни забравя. Нека се пазим от горе споменатите причини, за забравянето на Аллах. 

Колкото и странно да ни изглежда нека знаем че:

Щастието в земният ни живот зависи от отдадеността  към Аллах.

Благополучието на Ахирета зависи от покорството пред Аллах.

А пътят към всичко това е да не се забравя  Аллах.


“ Господи мой!  Моля Те за Твоята милост докато отворя очи и ги затворя. Дори и в по-малко време от това не ни оставяй в ръцете на нашата душа!“

АМИН!


Advertisements

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s