Споровете между нас !

Споровете между нас – що за уммет сме!

Аллах с.т наистина ни е предупредил за споровете между нас като Умма.Ако спорите и се карате какво ще стане?Ще изгубите власта си ..и  силата си като Уммет.Днес имаме 2 милярда мюсюлмани на Земното кълбо.Не можем да се съгласим да ударим и една муха заедно.Всички знаем че това е така,нали?Имаме Два милярда мюсюлмани и не можем да се съгласим да ударим и една муха, защо?Защото всеки сам е много голям шейх и всеки иска да има последната дума!А Шейховете се карат помежду си,всеки нарича другия „неверник“За съжаление това е истината.И какво се случва?Лидерите ни се карат и спорят и се борят и обиждат,а обществото е още по объркано,защото им се казва:“Хей не ходи тук… не ходи там,не го слушай този „….“ не слушай онзи и т.н“ каква е историята ,какво се случва.Аллах с.т. казва:“И се покорявайте на Аллах и на Неговия Пратеник,и не се оспорвайте един друг,за да не се провалите и да изчезне силата ви!И търпете.Аллах е с търпеливите.“ Изчезва … напълно изчезва силата,защото заради малки спорове…братя и сестри мюсюлмани не си говорят – какъв срам!Управителите на едната Джамия не се разбират с управителите на другата,защо?Въпрос на добро или престиж?За какво говориме та ние сме една Умма,споделяме шехадета и това е достатъчно!Сложете настрана разликите си и се съберете,защото ние сме едно цяло,имаме численост имаме всичко,но проблема е че се караме,затова Аллах с.т. ни предупреждава в друг айет от Корана:“Безверниците- те са  поддръжници и защитници един на друг.“ Каквото и да става те оставят разликите на страна,щом става дума за подкрепа помежду си.Това е в Корана по горе прочетохме айета, Аллах ни предупреждава това е айет 73 от същата сура Анфал.След като Аллах ни казва че неверниците са ближни един на друг и се защитават, Той казва:“Ако не извършите и вие това,ще има заблуда по земята и голяма развала“ Което значи че ако не се подкрепяте и не се защитавате,тогава ще има хаос и поквара на цялото земно кълбо.Ето защо виждаме хаоса и покварата по Земята днес,Това е казано от Аллах с.т.Ние сме напълно разединени,не можем да се погледнем в лицата,а всъщност сме родени от една майка и един баща.Нека Аллах с.т благослови Уммета ни.Нека Аллах ни закриля,би трябвало да плачем братя и сестри!Призоваваме за обединение което ще стане с толерантност помежду ни.Трябва да разберем че не всички ще мислим еднакво,не всеки ще има еднакви предпочитания.Но не споделяме ли Шехадета?Това не е ли по силно от кръвната връзка?Отчаяно се нуждаем от обединение!Защото мюсюлманите страдат навсякъде по целия свят,а причината е че се обиждаме един друг……Нараняваме се не искаме да се погледнем,а всъщност противоречим на повелите на Аллах и Неговият Пратеник,противоречим на Шехадета –  Ешхеду ен ляя иляхе илляллаах ве ешхеду енне Мухаммеден абдуху вересулюху.Скъпи Братя това е искрен призив!Искаме мир,търсиме мир,ние сме хората на мира!А защо тогава на нас се гледа като на подпалвачи на войни,в които мюсюлмани се избиват един друг по целия свят,само заради малки разлики.Нека Аллах с.т. закриля тази Умма и ни дари с обединение и ни разтвори вратите на Милостта. Субаханелахи Вебихамдихи.Субаханелахил Азиим.

                                                                                    Муфти Исмаил Менк

 

Advertisements