Защо да живееш с Исляма?

Защо да живееш с Исляма


Бисмилях алейке я расулюЛаах

Целите на човека в периода на юношеството в повечето случаи се свеждат към стремеж да се спечелят колкото се може повече приятели, да стане популярен в своето общество да бъде в крак с актуалната мода, да има възможност да се отличи сред връстниците си…

Завършва учебните години, и започва отговорните дела, работния живот. В този период човек се стреми да се утвърди на своето работно място, да заработва колкото е възможно повече пари, да се издигне колкото е възможно по – нагоре в служебната институция. Той отдава за тези цели всичката си сила и време. Наред с това той се старае да намери за себе си достоен спътник в живота и да създаде семейство. Най – важното в живота, според неговото убеждение, е създаването на уютно семейно огнище. Ако погледнем резултата, то се получава следната верига: човек се ражда, расте, получава образование, впуска се през глава в работа, сдобива се със семейство, отглежда деца, използва цялата си сила, за да спечели и накупи материални средства, а също така да придобие авторитет в обществото, след това жени своите деца; раждат му се внуци и живота му продължава да е  посветен в грижа за тях … Целият живот на такъв човек е построен на програмата за достигане на тези или подобни посредствени жизнени цели и идеали. Въпреки това през целия си живот, до настъпването на своя последен час, той е възможно, никога и да не се е замислял за смъртта или се е замислял, но много рядко. Човек през своя живот е бил свидетел на смъртта на много хора от своето обкръжение, но смъртта си я е представял за много далечна. Може би, той даже не е мислил за нея. Той е бил толкова погълнат от своите жизнени стремежи и безкрайна суета, че « не е имал време » за размишления от този род.

«Защо съм се появил на този свят, защо съм тук, в името на какво, в името на какви цели и ценности живея? Какво ще бъде след живота?» – болшинството от хората не искат отговори  на тези въпроси и махат на тях с ръка.

Какво дава Исляма на човека?

Исляма изпълва живота със смисъл. Или, казано с езика на шериата, извежда човека от поклонението  на хората към поклонение на Господаря на хората. Аллах теаля казва: « Кълна се в следобеда. ­ Човекът е в загуба, освен онези, които вярват и вършат праведни дела, и взаимно се наставляват за истината, и взаимно се наставляват за търпението.  » («Сура Следобедът», 1–3). Аллах теаля също е казал: « и му посочихме двата пътя, ала той не пое стръмния път.? » («Градът», 10, 11). Всевишния Аллах показва признаците на този, който е избрал « стръмния път », – признаците на мюсюлманина. Смисъла на тези айети от Корана се състои в това, че вярата в Аллах води до справедливост и добри  дела в живота на човека. Образ, който не зависи от обкръжаващата хората среда, от нечие  порицание или одобрение. Поклонението на Аллах и образа на живота, към който то води, – е единствената вярна алтернатива на поклонението на имущество, власт, общественото мнение и други идоли. Аллах теаля пряко заплашва в Корана този, който строи своя живот, покланяйки се на имуществото и потъпквайки по – този път правата на  другите хора.

Исляма освобождава  човека от комплекси. Осъзнатия ислям свързва човека със «Създателя на небесата и земята», Този, Който е създал обкръжаващите ни хора заедно с доброто и злото, с намеренията и стремежите им, тяхното влияние и богатство. Този, Който реално всичко това владее и управлява. Разбирането на тази връзка – е най – голямата сила, която може да овладее  човека. Пророка (с.а.в) е казал: «Всеки човек получава  само това, към което се стреми » (Ал-Бухари). Хузейфа Ал-Мар’аши е казал: «Искренността на човека се състои в това, че неговите действия насаме със самия себе си да не се различават от действията му в обкръжението на хората». Фудейл ибн Ияд е казал: «Оставянето на делата на саме и извършването им в обществото се явяват за показ,т.е това действие, извършено заради хората, се явява  многобожие».

Исляма прави човека член на едно голямо семейство. Аллах теаля казва: «Наистина, вярващите са – братя» (сура «Стаите»10). Приемайки исляма, човек става брат с огромно количество хора, които го обичат и винаги са готови да му помогнат в тежки ситуации, знаейки за него само това, че той е мюсюлманин. Пратеника на Аллах (с.а.в)  е казал: «Не е повярвал никой от вас, докато не пожелае за своя брат (в исляма) това, което желае за себе си» (Ал-Бухари). Мюслманина обича своя брат, без да има родствена връзка и без да получава от него никаква изгода. Тази любов се явява съставна част от неговото убеждение. Ислямската история показва удивителни примери за обединението на сърцата, каквито никога не е виждало човечеството.

Веднъж умиращ на полето в боя сподвижник на Пророка (с.а.в), го мъчела жажда, поднесли му вода. Но в това време той чул стон на свой брат, който искал вода… Той казал дайте водата на моя брат, и няколкото ранени търсещи вода,я отстъпвали един на друг докато всички загинали жадни, а водата останала. Имената на тези хора останали в историята, но умирайки, те говорели само за едно: задоволството на Аллах и Дженнета, «ширината на който е подобна на ширината на небесата и земята взети заедно».

И все пак

…не за това човек избира исляма: не за да има душевно равновесие или да спечели нови приятели. Всевишния Аллах е казал: «Аз сътворих джинновете и хората само за да ми служат » (сура «Разсеиващите» 56). Смисъла на словото «служат» в разбирането на хората  често се ограничава с извършването на молитвата, спазването на поста и хаджа. Тогава какъв е неговия арабски еквивалент – той включва  всички цели и направления в делата на човека. Исляма не дели жизнената сфера на религиозна и светска. Исляма – това е  по – скоро  път. Път, който обхваща всички аспекти на човешкия живот, започващ с обуването на обувките и завършващ с построяването и управлението на държавите.

През цялата история на човечеството  Всевишния Аллах изпращал към хората пратеници (а.с), които им показвали правия път: шериата. Последния от пророците, изпратен за цялото човечество, бил Мухаммед (с.а.в). Следването на шериата (стремеж към задоволството на Всевишния и отдалечаване от Неговия гняв) и поклонение на Аллах.

Живот – това е изпитание. Изпитание на праведност. Мюсюлманина е убеден в това, че всеки човек ще отговаря за всяка своя постъпка. «В този ден хората ще вървят на тълпи, за да видят своите деяния. Този, който е извършил добро дори колкото прашинка, ще я види. И този, който е извършил зло колкото прашинка, пак ще я види» (сура «Земетресението», 6–8). В сура «Услугите» Всевишния Аллах свързва алчността на човека с неверие в Къяметския ден: « Видя ли ти онзи, който взима за лъжа Възмездието? Това е онзи, който пъди сирака и не подканва да бъде нахранен нуждаещият се. …» (1–3).

Властта в този Ден, както и във всички други, ще принадлежи изключително на Всевишния Аллах, Който ще съди със своята  Милост, Справедливост и Мъдрост. Управляващи и подчинени, богати и бедни – всички ще бъдат равни. Всички ще се надяват на Неговата награда и ще се страхуват от Неговото наказание. Резултата от Съдния  ден ще е това, че всички хора ще бъдат разделени  на две групи. Първата ще бъде  наказана от Всевишния Аллах и ще влезне в Джеххеннем (Ада). Втората ще бъде възнаградена от Създателя и ще се окаже в мир наслаждение и удоволствие – Дженнета(Рая). Там човек ще намери всичко, което му е харесвало в този живот в абсолютно съвършенна форма. И още повече: «…такова, каквото не е виждало око, и ухо не е чувало и даже не си е представяло човешкото сърце» (Ал-Бухари).

Заключение

Всеки, които не следват пътя на Пратеника на Аллах, с.а.в, и е прочел тази страница до края, аз призовавам да се замисли за смисъла на живота и да отдели време за това, да намери в религията на Аллах отговорите  на най – важните в живота въпроси: защо съм се появил на този свят, защо съм тук, в името на какво, в името на какви цели и ценности аз живея? А какво следва? ИншаАллах, времето, прекарано над тези разсъждения, да промени нашия бъдещ живот към стремеж към Аллах към подчинение на Аллах и към Дженнет. И Аллах да ни помага.

 

Advertisements

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s