Как лесно да изчистим греховете си

Бисмиляхи рахмани рахим. Еселяму алейкум верахметулахи веберекятуху.

Следването на сунната на Пророка Мухамед с.а.в. има много ползи.Една от които разбира се е,че печелиш обичта на Аллах с.т. и лесно печелиш дженнет с позволението на Аллах с.т.Намираме много лесни  неша за правене,които Пророка с.а.в. ни е дал,които имат огромни награди,някои от които извън пределите на  нашето съзнание и разбиране,дори не можем да ги осъзнаем.Една от тези награди идва с казването на една много лесна дуа,след като се нахраните:Пророка с.а.в казва,че който след като се нахрани каже:“Елхамдулиляхиллези ет‘хаза уе резеканихи мин гайри хаулин минни уе ляя кууех“Слава на Аллах който ме нахрани с това и ми дари тази прехрана,без моята сила или усилие.“(Тирмизи,Абу Дауд).Т.е пълни признания за силата на Аллах с.т,препитанието на Аллах с.т и че ти не си направил абсолютно нищо за спечелването й, и че всичко е от Аллах с.т. “Слава на Аллах който ме нахрани с това и ми дари тази прехрана,без моята сила или усилие.“ Все още няма да ви издам наградата,само ще кажа ,както вече може да сте чували,някои хадиси за огромни добрини(севаби) които имат същите награди.Например Пророка с.а.в казва: „Който говее по време на Рамазана с искренна вяра и се надява да постигне награди от Аллах с.т. тогава всичките му отминали грехове ще бъгат опростени.“(Сахих ал Бухари). Може ли да си представите какво Пророка с.а.в казва тук:“Който изрече тази дуа след като приключи с храната си,Аллах с.т. ще му опрости всички отминали грехове!“ Само защото след храна признаваш,че не ти си набавил тази храна за себе си,а е от Аллах с.т и е от неговото съвършенство,а не от самия теб.Субаханелаах.Всичко което трябва да направите е да сте признателни като се храните и да благодарите на Аллах с.т което ще допринесе повече препитание в живота ви,повече благодат и същевременно ще бъдете благословенни и в живота след смъртта.Защото целта на  нашето съществуване е да се прекланяме на Аллах с.т. да признаваме съвършенството Му, и да признаваме нашите недостатъци и слабости и да се опитваме да се стремим към усъвършенстване за да спечелим задоволството на Аллах с.т. Молим Аллах с.т да ни опрости за всички наши грехове – скритите,явните,малките и големите.Амин

Advertisements

хадиси

gif.jpg2cajo4o02.jpgi202757326_96630_5.gifВ името на аллах всемилостивия всемилосърдния.

През 7 век пратеникът на аллах-мухаммед с.а.с. е предсказал много събития които ще се слу4ат  в бъдеще.ниакои от тези предсказания се слу4ват днес а други ще се слу4ат в бъдеще.

Пратеникът на аллах с.а.с е казал;ще доиде време когато 4овек няма да го е грижа дали припе4еленото от него е по позволен или непозволен на4ин;

;Ще доиде време когато убиецът няма да знае защо е изяършил убииството,а жертвата няма да знае защо е била убита.

В деня на  съживяването хората извършвали убииства, ше бъдат първите  които аллах ще съди.

В ношта миарадж застанах до входа на дженнета и видях,4е по голямата 4аст от хората,влезли в него,бяха от бедните,а на богатите им беше отказано да влязат.След това бе заповядано да вкарат в джехеннема хората,осъдени да отидат там,и видях 4е пове4ето бяха жени.

НЕКА ВСИ4КИ да се страхуваме от аллах с истински страх,защото които се страхува от него, пре4иства си делата и успокоява сърцето и душата си.Разногласието и спорът съществуват у всеки 4овек и това е така още от първия 4овек.       1.шеитана повелява безсрамие,разврат и непозволени неща.Тои е от4аян,защотомюсюлманите го мразят и затова се стреми да ги скара един с друг.  2.4овешката душа винаги клони къмлошото и негативното.    3.Някои от хората са шеитани.Именно затова си внушават омраза и ненавист помежду си.      Всевишният ни е забранил да се отбягваме и да има дразги между нас и е казал да се подобряват връзките помежду ни;“БОИТЕ СЕ ОТ АЛЛАХ И СЕ ПОМИРЯВАИТЕ ВЗАИМНО,И СЕ ПОКОРЯВАИТЕ НА АЛЛАХ И НА НЕГОВИЯ ПРАТЕНИК,АКО СТЕ ВЯРВАЩИ.“Потози въпрос пророка с.а.с казва:Този които отбягва своя брат една година,като 4е ли го е убил.Не е позволено,4овек да отбягва своя брат пове4е от три денонощия.И когато се срещнат по-превъзходен е този които пръв запо4не със селям.“И не е лъжец този,които преувели4ава и казва нещо хубаво,с цел да помири двама души.“   БРАТСТВОТО ПО МЕЖДУ НИ Е ЦЯЛО БОГАТСТВО.                                                    Нека вси4ко да правим заради аллах и непременно ще бъдем възнаградени.А какво по хубаво нещо има от това да полу4им задоволството на всевишния и да влезем пре4истени в блаженството на дженнета.Амин

ЗАВЕТИТЕ НА ПРОРОКА с.а.в

Петте завета на пророка. според ебу хурейра р.а. пратеникът с.а.в. е казал следното;-Непристъпвай към забраненото ,за да бъдеш най- достоен сред рабите на аллах.-Задоволявай се с онова,което ти е отредил Аллах,за да бъдеш най- богат сред хората.-Бъди добър към съседа си ,за да си вярващ.-Пожелавай на хората онова,което на себе си пожелаваш.за да си мюсюлманин.-Не прекалявай в смеха си,заштото прекалено многото смях умъртвява сърцето.-Разяснения-Когато хората станат по благородни и надеждите им се разрастнат ,и животът им се изпълни с страх от аллах и добродетелни постъпки-тогава 4овешкото сърце ще се устреми към познанието за доброто и моралните достоинства,тогава ибадетът ще се превърне в истински,за което душата копнее а смирението пред аллах ще стане част от нейната природа.Така човека се извисява над изкушенията и съблазните ще загуби интерес към материалното и към сърцето му то вече път не ще намира.Блгословенният пратеник с.а.в. в този хадис,който е светлина от сиянието на неговото пророчество и звезда от съзвездието на неговото напътствие,-ни посочва пътя към доброто,показвайки ни как да постигнем величие и съвършенство.Разкрива значението на истинския ибадет,който е израз на красота, на великолепие и блясък,на праведност,произтичаща от спазването на закона на Аллах.Разкрива ни истинската същност на богатството,тъй като богатството не се измерва нито с много пари,нито с имоти,нито с натрупани несметни съкровища.Богатството – това е богатството на душата или както е казал пророка с.а.в ;Не е богат притежаващият мимолетно съкровище,понеже богатството- то е в душата;Затова когато човек е доволен от определеното му препитание,тогава на душата му е спокойно и на сърцето му е леко.Мюсюлманите желаят доброто на всички хора без оглед на цвета на кожата им,на расата им и дори на вероизповеданието им.На това ни възпитава коранът.Учи ни да бъдем сериозни и ни предупреждава за пагубното въздействие на прекомерния смях,защото животът не е развлечение и празно забавление,а трябва да е израз на старателност и всеотдайност,на трудолюбие и борбеност.О АЛЛАХ,колко прекрасна е ислямската нравственост и колко пленителни са наставленията на пратеника.И колко щастливи биха били мюсюлманите,ако се придържаха към тях.

КЛЮЧОВЕТЕ НА НЕВЕДОМОТО.Еселяму алеикум верахметулах

Знаите братя,че неведомото е достъпно единствено за преславния и всевишния Аллах.Той ни е разкрил някои неща,споменати в свещения коран и съобщени от неговия пророк с.а.в  но някои факти е оставил за себе си и ги знае само той,преславният и всевишният.Затова е споменато в следните му слова:“У него са ключовете на неведомото,не ги знае никой друг освен него.“6:59″Единствено при Аллах е знанието за часа.Тои изсипва дъжда и знае какво има в утробите.И никой не знае какво ще придобие утре, и никой не знае къде ще умре.“31:34Преславният и всевишният Аллах е обявил,че тези неща ги знае само той,сякаш за да облекчи хората,да не се преуморяват от мисли,дори пратеникът с.а.в не ги знае.По този повод всевишният Аллах е казал:“Кажи :никой на небесата и на земята не знае неведомото,освен Аллах.И не ще усетят те кога ще бъдат възкресени.Да липсва им знание за отвъдния живот.Да те се съмняват в него и за него са слепи.“27:65      Чрез езика на своя пратеник той е казал:Ако знаех неведомото,бих имал много блага и не би ме засегнало зло.“            Тези неща Аллах е запазил за себе си и не би било вярно,някой да твърди,че ги знае.Някои хора се допитват до астролози гадатели и порицатели,но казаното от тях няма смисъл,зашото е само вид предположение.Отук следват и думите на пратеника с.а.в :От такъв,който отиде при гадател,допита се до него и му повярва,не ще бъдат приети намазите му в продължение на 40 дни./муслим/       Отук стигаме до категоричното заключение,че никой не знае следните пет неща:Кога ще настъпи съдния ден,кога и къде ще умре,и какво ще се случи в бъдеще.Що се отнася до прогнозите за валежите,то Аллах с.т  знае за това още преди да се появят облаците и накъде ще отидат.Съставянето на прогнози за времето е просто наука,която се основава на точни критерии,а не се състои в това,да образува дъждове. Въз основа на очертанията на въздушното налягане,снимките от спътници и движението на ветровете,учените очакват дъждове и други атмосферни явления.Предсказанията им могат да се сбъднат,могат и да не се сбъднат.Поуката от  знанията за всичко принадлежи единствено на преславния аллах,които ни разкрива това и е негова основна причина.Същото се отнася и за намиращото се в утробите.Днес лекарите могат да определят пола на детето,но дали то ще бъде щастливо или нещастно,какво ще бъде препитанието му и житейският му срок-всичко това го знае само всевищният Аллах.Затова братя не се увличайте по разни гадатели,които твърдят,че знаят неведомото,независимо дали четете за зодиите,дали ти гледат на ръка или на кафе,или подруг начин.Това го знае единствено преславният и всевишният аллах,единствен той  знае какво ще се случи утре. селям .джезаакелааху хаир.