Приближеният на Аллах

Един от големите  Евлие,Сърръ-и Секати  хазретлери като отиваше от едно място m.gifна друго,по пътя всички живи и неживи същества с много ясен глас го поздравяваха.40 пъти ходил  пеша на хадж.Въпреки това го попитаха:-Я шейх! Вие в живота си въобще направихте ли някаква  грешка?Навеждайки глава,отговори:  -Ей братя мои! Една такава грешка направих,та огъня 30 години насам изгаря сърцето ми.При всяко спомняне,имам чувството,че сърцето ми ще спре.  -Коя е тази грешка ефендим?  -Преди 30 години в багдад,стана голям пожар.Цялата чаршия,където беше и моят дюкян,изгоря.В това време аз бях на друго място.Вестоносците оповестиха,че на всички хора дюкяните с изключение на моя са изгорели.От радост казвайки „Елхамдулилях“ направих шюкр Аллаху теаля.Обаче веднага много се засрамих,затова че оставяйки другите мюсюлмани, помислих само за себе си.Веднага направих тевбе-истигфар,а като откуп – всичките стоки в дюкяна ги дадох за садака.

Дюннявския  живот

Иса алейхи селям  е казал:Дюнявският живот е три дена:1.ВЧЕРА – ТОЙ  мина,нищо не остана в ръката ти от него.2.ДНЕС – ТОЙ Е момента в който си сега.Това го знай за голямо богатство и го оползотвори.3.УТРЕ – Й ТОЙ  ще дойде,но дали ще го сварим,не се знае.

Advertisements

Стойноста на човека

Стойността  на човека. Един известен говорител,след като показа  една  20 доларова банкнота,започна лекцията си.Попитал  кой от присъстващите в залата иска  парите Желаещи имало много.Лекторът  продължил:“тези 20 долара ще ги дам на един от вас,но преди това ще направя нещо.“Първо смачкал банкнотата и попитал слушателите дали все още някой  я иска.Отново се вдигнали ръце.После лекторът хвърли банкнотата на земята,настъпи я,смачка я,омърси я,но ръцете пак бяха горе и всеки искаше да вземе банкнотата.Накрая  лекторът казал:Уважаеми  господа,току що ви дадох много важен  урок.Оказа се,че независимо от това,което направих с банкнотата,вие продължавате да я искате,защото тя запази стои носта си от 20 долара.Често се случва  решенията ни да са поругавани или поради някакви причини да си причиняваме болка,да се измъчваме,да  се чувстваме лошо,но не е важно какво и как е станало.Важен е фактът,че никога не губим стойността си.Хората които те обичат,винаги ще знаят твоята стойност.Няма значение каква стойност на живота ни придават нашите познати,а какво всъщност представляваме самите  ние.Никой никога не бива да забравя,че е отличен.Винаги трябва да ценим това,което е в ръцете ни,а  не да мислим за това което нямаме.Еселяму алeйкум                                                                                                                                           

БИСМИЛЯХИ РАХМАНИ РАХИМ

Еселяму алеикум верахметулахи теаля веберекятуху .Слава на всевишният аллах“-Предлагам на вашето внимание знания за нашата религия,и дано аллах всевишният,господарят на световете бъде ваш наставник.

ХВАЛА НА АЛЛАХ – ГОСПОДАРЯ НА СВЕТОВЕТЕ,наградата е за богобоязливите и нека благослов и мир бъде над неговия пратеник мухаммед и цялото му семейство.Когато мюсюлманинът погледне към благата дарени му от аллах’от сътворяването му до смъртта,тои е неспособен да ги изброи.И не му остава нищо друго освен да му благодари за тези блага,да го възхвалява с езика си,да го прославя с онова,което притежава,и да подчинява телесните си органи на послушание пред аллах с.т.Такова трябва да бъде отношението към премогъщия и всеславния аллах,тъи като не е проява на добро,неблагодарността при предоставен дар или отхвърляне на заслугите на благодетеля.Когато мюсюлманинът отправи поглед към знанието на всевишният аллах,в неговите имена и качества,сърцето му се преизпълва със страхопочитание,и още повече възвеличава и прославя своя създател,и изпитва срам да не му се под4инява и срам да му противоречи.Всевишният аллах е казал:Който зачита светините на аллах,това е най-доброто за него при неговия господар.“Светините на аллах са онова,което не е разрешено да се нарушава.Добро отношение към аллах е човек да има добри предположения за него,аллах е при доброто предположение на неговия раб за него.Ако го моли не трябва да моли друг освен него и ако му служи,не трябва да съдружава друг с него.Мюсюлманинът трябва да помни ,че Аллах гледа към него,информиран е за него и е негов свидетел.Той е надзорникът,всечуващият,всевиждащият.Мюсюлманинът трябва да помни дженнета и да се отдалечи от джехеннема.Еселяму алеикум верахметулах.

съвети за благополу4ие

kaaba.gifm.gifm.gifallah.gifkoran.gif

Съвети   на      Люкман а.с.’О,синко,носил съм камъни и желязо и знам 4е са тежки,но не съм видял нещо по тежко от лош съсед.’;О синко.вкусвал съм всякакви гор4илки,но не съм вкусвал  по голямо от беднотията.“О синко,присъстваи на погребения и не присъстваи на сватби.Защото погребението ще ти напомни за отвъдния свят,а сватбата ще те пристрасти към земния живот.“’О синко, когато си сит не яж,по добре да хвърлиш яденето на ку4ето,отколкото да да се нахраниш.“Накрая мили синко ще ти кажа;Не бъди прекалено сладък,за да не бъдеш изяден,и не бъди прекалено гор4ив,та да бъдеш изплют.Знаи 4е земният живот е едно огромно море,в което за съжаление,са се удавили много хора.Направи така,4е корабът ти в това море да бъде вярата в аллах,платната му – упованието ти на аллах,а необходимите ти запаси – страхът от аллах.Ако се избавиш това е благодарение на милоста на аллах,но ако загинеш,ти си го заслужил заради греховете си.“

хадиси

gif.jpg2cajo4o02.jpgi202757326_96630_5.gifВ името на аллах всемилостивия всемилосърдния.

През 7 век пратеникът на аллах-мухаммед с.а.с. е предсказал много събития които ще се слу4ат  в бъдеще.ниакои от тези предсказания се слу4ват днес а други ще се слу4ат в бъдеще.

Пратеникът на аллах с.а.с е казал;ще доиде време когато 4овек няма да го е грижа дали припе4еленото от него е по позволен или непозволен на4ин;

;Ще доиде време когато убиецът няма да знае защо е изяършил убииството,а жертвата няма да знае защо е била убита.

В деня на  съживяването хората извършвали убииства, ше бъдат първите  които аллах ще съди.

В ношта миарадж застанах до входа на дженнета и видях,4е по голямата 4аст от хората,влезли в него,бяха от бедните,а на богатите им беше отказано да влязат.След това бе заповядано да вкарат в джехеннема хората,осъдени да отидат там,и видях 4е пове4ето бяха жени.

НЕКА ВСИ4КИ да се страхуваме от аллах с истински страх,защото които се страхува от него, пре4иства си делата и успокоява сърцето и душата си.Разногласието и спорът съществуват у всеки 4овек и това е така още от първия 4овек.       1.шеитана повелява безсрамие,разврат и непозволени неща.Тои е от4аян,защотомюсюлманите го мразят и затова се стреми да ги скара един с друг.  2.4овешката душа винаги клони къмлошото и негативното.    3.Някои от хората са шеитани.Именно затова си внушават омраза и ненавист помежду си.      Всевишният ни е забранил да се отбягваме и да има дразги между нас и е казал да се подобряват връзките помежду ни;“БОИТЕ СЕ ОТ АЛЛАХ И СЕ ПОМИРЯВАИТЕ ВЗАИМНО,И СЕ ПОКОРЯВАИТЕ НА АЛЛАХ И НА НЕГОВИЯ ПРАТЕНИК,АКО СТЕ ВЯРВАЩИ.“Потози въпрос пророка с.а.с казва:Този които отбягва своя брат една година,като 4е ли го е убил.Не е позволено,4овек да отбягва своя брат пове4е от три денонощия.И когато се срещнат по-превъзходен е този които пръв запо4не със селям.“И не е лъжец този,които преувели4ава и казва нещо хубаво,с цел да помири двама души.“   БРАТСТВОТО ПО МЕЖДУ НИ Е ЦЯЛО БОГАТСТВО.                                                    Нека вси4ко да правим заради аллах и непременно ще бъдем възнаградени.А какво по хубаво нещо има от това да полу4им задоволството на всевишния и да влезем пре4истени в блаженството на дженнета.Амин

ЗАВЕТИТЕ НА ПРОРОКА с.а.в

Петте завета на пророка. според ебу хурейра р.а. пратеникът с.а.в. е казал следното;-Непристъпвай към забраненото ,за да бъдеш най- достоен сред рабите на аллах.-Задоволявай се с онова,което ти е отредил Аллах,за да бъдеш най- богат сред хората.-Бъди добър към съседа си ,за да си вярващ.-Пожелавай на хората онова,което на себе си пожелаваш.за да си мюсюлманин.-Не прекалявай в смеха си,заштото прекалено многото смях умъртвява сърцето.-Разяснения-Когато хората станат по благородни и надеждите им се разрастнат ,и животът им се изпълни с страх от аллах и добродетелни постъпки-тогава 4овешкото сърце ще се устреми към познанието за доброто и моралните достоинства,тогава ибадетът ще се превърне в истински,за което душата копнее а смирението пред аллах ще стане част от нейната природа.Така човека се извисява над изкушенията и съблазните ще загуби интерес към материалното и към сърцето му то вече път не ще намира.Блгословенният пратеник с.а.в. в този хадис,който е светлина от сиянието на неговото пророчество и звезда от съзвездието на неговото напътствие,-ни посочва пътя към доброто,показвайки ни как да постигнем величие и съвършенство.Разкрива значението на истинския ибадет,който е израз на красота, на великолепие и блясък,на праведност,произтичаща от спазването на закона на Аллах.Разкрива ни истинската същност на богатството,тъй като богатството не се измерва нито с много пари,нито с имоти,нито с натрупани несметни съкровища.Богатството – това е богатството на душата или както е казал пророка с.а.в ;Не е богат притежаващият мимолетно съкровище,понеже богатството- то е в душата;Затова когато човек е доволен от определеното му препитание,тогава на душата му е спокойно и на сърцето му е леко.Мюсюлманите желаят доброто на всички хора без оглед на цвета на кожата им,на расата им и дори на вероизповеданието им.На това ни възпитава коранът.Учи ни да бъдем сериозни и ни предупреждава за пагубното въздействие на прекомерния смях,защото животът не е развлечение и празно забавление,а трябва да е израз на старателност и всеотдайност,на трудолюбие и борбеност.О АЛЛАХ,колко прекрасна е ислямската нравственост и колко пленителни са наставленията на пратеника.И колко щастливи биха били мюсюлманите,ако се придържаха към тях.

КЛЮЧОВЕТЕ НА НЕВЕДОМОТО.Еселяму алеикум верахметулах

Знаите братя,че неведомото е достъпно единствено за преславния и всевишния Аллах.Той ни е разкрил някои неща,споменати в свещения коран и съобщени от неговия пророк с.а.в  но някои факти е оставил за себе си и ги знае само той,преславният и всевишният.Затова е споменато в следните му слова:“У него са ключовете на неведомото,не ги знае никой друг освен него.“6:59″Единствено при Аллах е знанието за часа.Тои изсипва дъжда и знае какво има в утробите.И никой не знае какво ще придобие утре, и никой не знае къде ще умре.“31:34Преславният и всевишният Аллах е обявил,че тези неща ги знае само той,сякаш за да облекчи хората,да не се преуморяват от мисли,дори пратеникът с.а.в не ги знае.По този повод всевишният Аллах е казал:“Кажи :никой на небесата и на земята не знае неведомото,освен Аллах.И не ще усетят те кога ще бъдат възкресени.Да липсва им знание за отвъдния живот.Да те се съмняват в него и за него са слепи.“27:65      Чрез езика на своя пратеник той е казал:Ако знаех неведомото,бих имал много блага и не би ме засегнало зло.“            Тези неща Аллах е запазил за себе си и не би било вярно,някой да твърди,че ги знае.Някои хора се допитват до астролози гадатели и порицатели,но казаното от тях няма смисъл,зашото е само вид предположение.Отук следват и думите на пратеника с.а.в :От такъв,който отиде при гадател,допита се до него и му повярва,не ще бъдат приети намазите му в продължение на 40 дни./муслим/       Отук стигаме до категоричното заключение,че никой не знае следните пет неща:Кога ще настъпи съдния ден,кога и къде ще умре,и какво ще се случи в бъдеще.Що се отнася до прогнозите за валежите,то Аллах с.т  знае за това още преди да се появят облаците и накъде ще отидат.Съставянето на прогнози за времето е просто наука,която се основава на точни критерии,а не се състои в това,да образува дъждове. Въз основа на очертанията на въздушното налягане,снимките от спътници и движението на ветровете,учените очакват дъждове и други атмосферни явления.Предсказанията им могат да се сбъднат,могат и да не се сбъднат.Поуката от  знанията за всичко принадлежи единствено на преславния аллах,които ни разкрива това и е негова основна причина.Същото се отнася и за намиращото се в утробите.Днес лекарите могат да определят пола на детето,но дали то ще бъде щастливо или нещастно,какво ще бъде препитанието му и житейският му срок-всичко това го знае само всевищният Аллах.Затова братя не се увличайте по разни гадатели,които твърдят,че знаят неведомото,независимо дали четете за зодиите,дали ти гледат на ръка или на кафе,или подруг начин.Това го знае единствено преславният и всевишният аллах,единствен той  знае какво ще се случи утре. селям .джезаакелааху хаир.